จดโดเมน Web Hosting ฟรี Domain โดเมนเนม

Plan
3 Months
6 Months
Disk space
Economic Plan
228 baht /Month
188 baht /Month
2GB
Standard Plan
418 baht /Month
358 baht /Month
5GB
Premium Plan
868 baht /Month
718 baht /Month
10GB
With the satisfaction guaranteed program, you will be able to use and test our web-hosting services for 1 month for FREE!
Details Economic Standard Premium
Windows Server 2003 Enterprise Edition
Monthly feeΣ 158 baht 298 baht 598 baht
Disk Space 2GB 5GB 10GB
Data Transfer per month 20 Gb 100 Gb 300 Gb
Free search engine optimization (SEO) !!! - ออกแบบเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์
Special offer free Value Package with JOBDUTY.NET ออกแบบเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์
Featured
Registering the new domain with 289 baht± ออกแบบเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์
E-mail
Accounts Unlimited Unlimited Unlimited
Forward, Aliase, Auto Response, Catch-all ออกแบบเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์
Outlook Express compatibility ออกแบบเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์
Web Based Mail ออกแบบเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์
Web Based Email Manager ออกแบบเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์
Code compatibility
HTM / HTML ออกแบบเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์
ASP, ASP.NET, Frontpage Extension - - -
PHP4/PHP5, Perl, CGI, SSI ออกแบบเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์
Database
MS Access, MS Excel - - -
MySQL ออกแบบเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์
MySQL Unlimited Unlimited Unlimited
MSSQL - - -
Web base site manager
FTP Access ออกแบบเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์
File Manager ออกแบบเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์
Password Protection ออกแบบเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์
Data backup ออกแบบเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์
National Internet Exchange: NIX 4 GB/Sec. ออกแบบเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์
International Internet Gateway: IIG 310 MB/Sec. ออกแบบเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์
Online Control Panel (PLESK / iAdmin) ออกแบบเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์
Site Statistic ออกแบบเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์
Sub Domain / Domain Pointer 5 Sub Domain Unlimited Unlimited
Server
CPU Dual Intel XEON 3.6Ghz X 2 / 3.06Ghz X 2 ออกแบบเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์
Dell Poweredge 2850 / NEC EXPRESS 5800/120Re-1 / HITACHI HA8000-130A8 ออกแบบเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์
RAM (Memory) 6GB / 4GB X 2 / 3GB X 2 More than 20 GB UP ออกแบบเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์
HDD SCSI 73GB-146GB U320 Morethan 20 Drives 2000 GB UP ออกแบบเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์
Other help and support
Website Monitoring ออกแบบเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์
Daily Backup additional purchase to activate additional purchase to activate additional purchase to activate
SSL Certificate additional purchase to activate additional purchase to activate additional purchase to activate
Need more?
Add more 100 Mb disk-space for 1month 50 baht
(not over 700MB)
30 baht
(not over 2GB)
20 baht
(not over 2GB) 
Add more 1Gb data transfer for 1month 50 baht 50 baht 50 baht
Add more 1 Sub Domain for 1 year 200 baht 200 baht 200 baht
Add each more 1 FTP Account 500 baht 500 baht 500 baht
Add Statics IP Address for 1 year 1,000 baht 1,000 baht 1,000 baht
 
www..
com
net
org
info
biz
co.th
in.th
go.th
ac.th
mi.th
bz
tv
us
cn
in
co.uk
org.uk
jp
cc
ws
com.cn
tel
me
name
mobi
asia
eu